Moje hobby, moja praca

 

Projekt adresowany jest do

Mieszkańców gminy Głuszyca w wieku od 50-64 lat, niezatrudnionych i nieaktywnych zawodowo deklarujących chęć zdobycia nowych umiejętności i potrzebę kształcenia.

Cel główny projektu

  • Zrealizowanie inicjatywy lokalnej służącej inspiracji społecznej i podniesieniu zdolności do zatrudnienia i zwiększenia aktywności społecznej 12 mieszkańców gminy Głuszyca, będących w wieku aktywności zawodowej zagrożonych lub doświadczających wykluczenia społecznego.
  • Podniesienie kwalifikacji 12 os. W zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu kosmetyczki-manikiurzystki
  • Zdobycie umiejętności i podniesienie samooceny 12 beneficjentów/tek dzięki udziałowi w warsztatach filcowania i wystawiania rękodzieła
  • Zwiększenie umiejetnosci 12 os. W zakresie obsługi komputera na poziomie niezbędnym do przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia sprzedaży w sieci

 

 

 
Ilość wyświetleń: 40152
  • Partner projektu

  • URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".

Czas generowania strony: 0.012s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie